Kategorie sklepu


Artykuły

Wybierz dział

Dane kontaktowe
Klockowo.pl
tel.: (0) 660298222
tel. kom.: 660 298 222
Klockowo - odbiór osobisty
tel.: 660 298 222
mail.: klockowo@klockowo.pl
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

 • Rzetelna Firma
 • Klockowe impresje naszych klientów ;)
 • Znak Honeste dla Klockowo.pl
 • znajdz swoją paczkę pocztową
 • Certyfikat Bezpieczeństwa Klockowo.pl
 • Klockowo.pl w Zumi
 • Paczkomaty.pl
 • Szybka płatność z przelewy24

Regulamin sklepu Klockowo.pl

 


 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://klockowo.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady i szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl, który prowadzony jest przez Marzenę Stroińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agencja Handlowo – Usługowa Marzena Stroińska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Bukowa, ul. Szkolna 6/14, 29 – 105 Krasocin, NIP: 656-117-21-15, REGON: 368416238.

Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji):

Sklep Klockowo, ul. Borkowska 3 lokal 7, 30 – 438 Kraków

Poczta elektroniczna: klockowo@klockowo.pl

Kontakt telefoniczny: 660 298 222 (opłata wg stawki operatora)

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 10: 00 – 18: 00, Sobota: 10:00 – 15:00


2. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

 3. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.

 5. Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl

 6. Sprzedawca/Usługodawca – Marzena Stroińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja Handlowo – Usługowa Marzena Stroińska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Bukowa, ul. Szkolna 6/14, 29 – 105 Krasocin, NIP: 656-117-21-15, REGON: 368416238.

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w regulaminie.

3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF (http://get.adobe.com/pl/reader)

 

4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

 1. umożliwia zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy,

 2. umożliwia składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość,

 3. umożliwia rejestrację Konta Klienta,

 4. umożliwia korzystanie usług dodatkowych tj. newsletter, opinie o produkcie, zapytaj o produkt, przypomnienie hasła, formularz kontaktowy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132) oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,

 2. aktywne połączenie z siecią Internet oraz dostęp do poczty elektronicznej,

 3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera, Safari,

 4. włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,

 5. minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.


3. Usługobiorca jest zobowiązany korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. W celu uniknięcia zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

5. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Usługobiorcy, pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę i dostosować stronę Sklepu indywidualnie dla każdego Usługobiorcy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies, są to cookies sesyjne oraz cookies trwałe. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają działania plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

§ 3 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. W celu utworzenia Konta, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu pod adresem https://klockowo.pl/rejestracja/. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:

 1. dane niezbędne do korzystania ze stron Sklepu: e-mail, hasło,

 2. dane teleadresowe: imię i nazwisko, ulica nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, numer telefonu,

 3. kliknąć na ikonę „Załóż Konto”.

2. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z kodem aktywacji. W celu zakończenia procedury związanej z rejestracją Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu. Usługobiorca uzyskuje dostęp do panelu „Historia zamówień” za pomocą loginu oraz hasła. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

3. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: klockowo@klockowo.pl lub w formie pisemnej na adres: Sklep Klockowo, ul. Borkowska 25, 30 – 438 Kraków.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, gdy Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska) a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

§ 4 Składanie zamówień

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. W celu złożenia zamówienia, należy wybrać produkt i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka. Następnie wyświetla się zawartość koszyka, w którym możemy dowolnie zarządzać jego zawartością w szczególności możemy zwiększyć lub zmniejszyć ilość wybranego asortymentu.

3. Następnie dokonujemy wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy, w okienku „Uwagi do zamówienia” możemy wpisać uwagi dotyczące zamówienia dla Sprzedawcy. W kolejnym kroku określamy sposób złożenia zamówienia. Do wyboru mamy następujące opcje:

 1. jako Klient posiadający Konto w Sklepie (logowanie do Konta),

 2. jako Klient nieposiadający Konta – zamówienie składane za pośrednictwem formularza zamówienia bez rejestracji Konta.

4. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, należy podać dane, jakie są niezbędne dla realizacji zamówienia (dostawa towaru): imię i nazwisko, adres e-mail, ulica nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, numer telefonu.

5. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient składana zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Kupuję i płacę”. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikiem w postaci niniejszego regulaminu w pliku PDF.

§ 5 Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

3. W celu udokumentowania sprzedaży Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.

§ 6 Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. płatności elektroniczne za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay – płatność odbywa się za pomocą karty kredytowej lub przelewu elektronicznego (e-przelew),

 3. płatność za pobraniem – płatność pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy towarów.

 4. gotówką przy odbiorze towaru w Sklepie stacjonarnym Klockowo, przy ul. Borkowska  3 lokal 7, 30 – 438 Kraków.

2. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy prowadzony przez mBank SA – nr rachunku: 34 1140 2004 0000 3002 7711 8760.

3. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu Dotpay prowadzi Dotpay S.A. z siedzibą w 30 – 552 Kraków, przy ul. Wielicka 72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790, posiadająca status agenta rozliczeniowego.

4. W przypadku płatności przelewem (przelew tradycyjny, e-przelew, kartą kredytową), płatność należy uregulować w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.

§ 7 Terminy, sposoby i koszty dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich DPD, InPost Express, Paczkomaty InPost, Poczta Polska.

2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy towaru:

 1. Paczkomaty InPost (Gabaryt C) – odbiór przesyłki w wybranym paczkomacie InPost, który znajduje się w dogodnej dla Klienta lokalizacji,

 2. Kurier InPost – przesyłka kurierska przy przedpłacie na rachunek bankowy,

 3. Kurier DPD – przesyłka kurierska przy przedpłacie na rachunek bankowy,

 4. Kurier DPD za pobraniem – przesyłka kurierska za pobraniem,

 5. Paczka 48 – paczka pobraniowa (Poczta Polska),

 6. Paczka 24 – paczka pocztowa pobraniowa priorytetowa (Poczta Polska),

 7. Poczta Polska – paczka ekonomiczna przy przedpłacie na rachunek bankowy,

 8. Poczta Polska – paczka priorytetowa przy przedpłacie na rachunek bankowy.

3. Sprzedawca dostarcza towar w terminie do 7 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:

 1. przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

 2. przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient, który każdorazowo podany jest w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz dodatkowo wskazany w zakładce informacyjnej „Formy i koszty dostawy”.

5. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w Sklepie stacjonarnym Klockowo, przy ul. Borkowska 3 lokal 7, 30 – 438 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10: 00 do 18: 00 oraz w soboty w godzinach od 10: 00 do 15:00.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

 2. żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:

 1. imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub numer telefonu osoby zgłaszającej reklamację,

 2. dane dotyczące reklamowanego towaru (np. nazwa towaru, producent, data zakupu),

 3. opis dostrzeżonej wady w towarze,

 4. żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu Cywilnego,

 5. preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji,

 6. podpis osoby zgłaszającej reklamację.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Sklep Klockowo ul. Borkowska 3 lokal 7, 30 – 438 Kraków.

§ 9 Gwarancja

Towary dostępne w Sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje Konsumentowi wraz z zakupionym towarem. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawień Konsumenta, jakie wynikają z przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 pkt 7 i pkt 8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: klockowo@klockowo.pl lub pisemnie na adres: Sklep Klockowo, ul. Borkowska 3 lokal 7, 30 – 438 Kraków.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 2. dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Konsumenta. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Sklep Klockowo ul. Borkowska 3 lokal 7, 30 – 438 Kraków.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

 1. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą,

 2. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

 3. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

 4. skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu Klientami to: klockowo@klockowo.pl

4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl

§ 12 Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę „Newsletter” podczas rejestracji Konta jak i procesu składania zamówienia. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” poprzez zgłoszenie rezygnacji z usługi na adres e-mail: klockowo@klockowo.pl Rezygnacja z usługi „Newsletter” oznacza usunięcie adresu e-mail z bazy danych Usługodawcy. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

2. Usługa „Opinie o produkcie” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, korzystających z usług Sklepu i umożliwia dodawanie opinii do wybranych produktów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt i kliknąć na przycisk „Opinie o produkcie”. Następnie należy dokonać oceny wybierając dostępne opcje: neutralna, słaba, dobra, bardzo dobra, w okienku „Twoja opinia” wpisać treść opinii, wpisać kod z obrazka (suma liczb) oraz kliknąć na przycisk „Dodaj opinię”. Usługa „Opinie o produkcie” świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługa „Zapytaj o produkt” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, zainteresowanych ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy na karcie produktu kliknąć na zakładkę „Zapytaj o produkt”. Następnie należy podać adres e-mail, wpisać treść pytania oraz kliknąć na przycisk „Wyślij zapytanie”. Usługa „Zapytaj o produkt” świadczona jest nieodpłatnie.

4. Usługa „Przypomnienie hasła” umożliwia odzyskanie danych do panelu „Twoje Konto” w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na stronie Sklepu w zakładkę „Przypomnienie hasła”, następnie należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, na który zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe hasło oraz kliknąć na przycisk „Wyślij hasło”. Na adres e-mail Usługobiorcy, zostaje wysłane potwierdzenie zmiany hasła. Usługa Przypomnienie hasła świadczona jest nieodpłatnie.

5. Usługa „Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Sklepu i umożliwia kontakt z Usługodawcą. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Kontakt”, następnie należy podać adres e-mail, numer telefonu, określić temat wiadomości, wpisać treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Formularz kontaktowy” świadczona jest nieodpłatnie.

§ 13 Sposoby korygowania błędów we wprowadzanych danych

Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia – aż do momentu kliknięcia na przycisk „Kupuję i płacę”. Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie / zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka, zmiany adresu dostawy, zmiany formy dostawy oraz sposobu zapłaty. Modyfikacja zamówienia możliwa jest również po zalogowaniu do Konta i kliknięciu na zakładkę „Zamówienia”, gdzie dostępne są szczegóły zamówienia.

§ 14 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klockowo@klockowo.pl lub pisemnie na adres: Sklep Klockowo ul. Borkowska 3 lokal 7, 30 – 438 Kraków.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:

 1. imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację,

 2. opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,

 3. sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie),

 4. podpis osoby zgłaszającej reklamację.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 15 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Administrator danych osobowych oświadcza, iż dokonał rejestracji zbioru danych osobowych w GIODO.

2. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, lecz niezbędne w przypadku rejestracji Konta jak i zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, oraz prawo do ich usunięcia a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do Konta a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: klockowo@klockowo.pl lub pisemnie na adres: Sklep Klockowo ul. Borkowska 3 lokal 7, 30 – 438 Kraków.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętych regulaminem, zmiany danych Usługodawcy wskazanych w regulaminie, w tym adresu poczty elektronicznej, numerów telefonów. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 październik 2017 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Sklep Klockowo ul. Borkowska 3 lokal 7, 30 – 438 Kraków, adres e-mail: klockowo@klockowo.pl numer telefonu: 660 298 222

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.